درباره ما

شرکت حامیان کیش (سهامی خاص) دارای شماره ثبت ۴۰۵۸ در اداره ثبت و مالکیت های معنوی کیش در سال ۱۳۸۴ به ثبت رسیده .
سرمایه اولیه شرکت ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده که طی چند نوبت به مبلغ ۹۷/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرده است.
شرکت دارای سهامداران خصوصی است که تعدادی از سهامداران اولیه از شرکت خارج و سهامداران جدید وارد شده اند.

منوی دسته های خود را در Header builder -> Mobile -> Mobile menu menu -> Show/Hide -> Choose menu تنظیم کنید.
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.